17 April 2013

Berusaha untuk GAGAL atau Berusaha untuk BERJAYA?INGAT! Orang yang BERJAYA mempunyai sikap "Do whatever it takes", buat apa sahaja yang diperlukan untuk mencapai apa yang Results atau Hasil yang kita impikan. 
Tetapi orang GAGAL, mereka pun "Do whatever it takes" untuk menggagalkan dengan memberi alasan (Reasons) di dalam meng self-sabotage di dalam mencapai impian atau matlamat tersebut!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin